Отопластика при деформацій вушних раковин

Хірургічне лікування нетипової клаповухості.

На практиці отопластика, пластика вуха стикається з такими типами вад

  • гострокінцеве вухо «вухо сатира». Характерне потовщення та неприродне підвищення найвищої горизонтальної частини завитка вуха.. Візуально вушна раковина здається витягнутою догори. Методика отопластики – клиновидне висічення деформованої ділянки з наступним формуванням завитка правильної форми.
  • «вухо макаки» – Характерна деформація низхідного відділу завитка. Вухо візуально виглядає розгорнутим. Ладьєвидна ямка не сформована. Отопластика та  лікування полягає у висіченні виступаючої частини завитка у вигляді клина, верхівкою повернутого до чаші вушної раковини.
  • «вухо Вільдермута» – це надмірний розвиток протизавитка. Він виступає над поверхнею завитка. Гіпертрофований протизавиток коригується шляхом висічення полоски хряща в ділянці чаші вушної раковини з наступним накладанням швів, що зближують хрящ і сосцевидий відросток.

Отопластика. Результати до і після

  • «вухо Шталя» –  додаткова ніжки протизавитка у місці його поділу на верхню та нижню. Методика отопластики полягає у клиновидному висіченні деформованої ділянки. Оригінальна методика лікування цієї аномалії запропонована H.Sugino(1989).
  • криптотія (вросла вушна раковина)– рідкісне явище для нашого регіону, проте доволі часто зустрічається у азіатів (1:400). Як і у випадку мікротії, частіше деформація правобічна. Двосторонній процес виявляється у 40% випадків крипотії. В основі деформації – патологічна зміна поперечного та косого вушних м’язів. Лікування – хірургічне.
  • плоска вушна раковина – горизонтальна та низхідна частини завитка розгорнуті, відсутні складки передньої поверхні вушної раковини. Рельєф формується шляхом видалення фрагменту хряща, насічками та накладанням стягуючих швів.
  • складена вушна раковина – при цій деформації верхня частина вуха загнута до переду та вниз. В залежності від важкості вади виділяють три ступені деформації. В загальному переліку нетипових деформацій – найважча патологія з огляду на засоби та можливості хірургічної корекції в методиках R.Tenzer, I.Ono, R.Musgrave, R.Kislov. При ІІІ типі деформації у більшості випадків показана реконструктивна операція з використанням реберного аутохряща.
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
Меню