З ДРЕНАЖАМИ ЧИ БЕЗ?

Пластика грудей. Мамопластика

Серед чинників, що викликають пізні ускладнення операції збільшення грудей у вигляді капсулярної контрактури останніми роками розглядалися: тальк з рукавиць хірурга, дрібні фрагменти марлі (з тупферів, серветок і тампонів) та коагульовані тканини. Однак найістотнішим чинником у виникненні капсулярного фіброзу вважаються мікробні комплекси — біоплівки (biofilms). Їх поява в навколопротезному просторі пов’язана з особливостями анатомічної будови молочної залози (ембріологічно — це модифікована потова залоза, що містить в протоковій системі резидентну мікробну флору: стрептококи та стафілококи). За певних умов, мікроорганізми можуть активізуватися і проявитися у вигляді септичного (гнійного) запалення, або субклінічної інфекції (бактеріальної колонізації) з наступним розростанням навколо протезу сполучної (рубцевої) тканини — капсулярної контрактури. І в першому, і в другому випадках для росту мікроорганізмів необхідне живильне середовище (кров). Навіть в умовах ідеального гемостазу (зупинки кровотечі) і сухого ложа протеза, при роботі з ретрактором-освітлювачем я отримую по дренажах до 20-40 мл раневого (кров’янистого) вмісту за добу.

Тому і дреную зону операції у 100% випадків. Частина пластичних хірургів (у тому числі досвідчених) ніколи не ставлять дренажі після операції по збільшенню грудей. Такий підхід, очевидно, має право на існування, але тільки з позиції пояснень: «…я так роблю, тому що так роблю». Так практикують лікарі, що оперують в умовах денних стаціонарів і після операції «виганяють» пацієнток додому. Такої ж тактики дотримуються гастролюючі (приїжджі) хірурги, що не мають можливості особисто вести пацієнток в післяопераційному періоді, і доручають цю роботу операційній або перевязочній сестрі. Немаловажним є і економічний чинник (ціна), оскільки перебування пацієнтки з дренажами в стаціонарі впродовж 3-4 діб після операціїї збільшення грудей потребує здорожіння вартості пакету лікування. З позиції конкуренції між пластичними хірургами, рання виписка та відсутність дренажів сприймаються пацієнтками як плюс, проте хірург в таких випадках більшість часу «лікує по телефону», що на моє глибоке переконання — менш надійно.

Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
Меню