Ринопластика. Будова носа.

Пластика носа. Особливості анатомії.

Так як анатомія носа є складною, при викладі наводяться лише ті відомості, які мають безпосереднє відношення до ринопластики, пластики носа.

Напрямки які використовуються в анатомічній та анатомотопографічній термінології, без знання яких важко орієнтуватися у викладеному матеріалі. Виклад матеріалу ведеться за сучасною термінологією в зв’язку з розходженням назв деяких анатомічних утворів носа у різних джерелах.

Пластика носа фото

  1. Верхній (цефалічний або краніальний) – все, що розташовується вище вибраної фіксованої точки в напрямку до мозкової частини черепа.
  2. Нижній (каудальний) – все, що розташовується нижче (дистальніше) вибраної фіксованої точки в напрямку до нижньої щелепи.
  3. Передній (дорзальний) – все, що направлено допереду до спинки та кінчика носа.
  4. Задній (вентральний) – все, що направлено до заду від кінчика носа. Особливо це відноситься до елементів носової переділки.

Зовнішній ніс (External Pyramid) ніс складається з 4 великих зон (фіг. 1):
Пластика носа. Василь Олашин.1. кісткова частина (піраміда), (bone pyramid),
2.хрящова частина (піраміда), (cartilaginous pyramid),
3. долька, (lobule),
4. м’яко-тканинні області, (soft-tissue areas).

Кісткова, хрящова піраміди та долька займають переважну більшість зовнішнього носа. Форма носа обумовлена його анатомо-фізіологічними особливостями і досягається жорсткою фіксацією хрящового каркасу до нижнього краю кісткової піраміди (по нижній стороні на 1.0-1.5 мм.)(фіг. 2), фіксації між долькою (латеральними ніжками) та хрящовою пірамідою (нижнім краєм хрящової піраміди) (по верхній стороні)(фіг. 3).
Четверта мягкотканинна зона допускає певну мобільність структур зовнішнього носа (фіг. 1).

Ринопластика. Анатомія носа. Олашин В.В.Зовнішня піраміда з зовні покрита шкірою, підшкірною жировою тканиною та м’язовими волокнами. Товщина та величина вищеперерахованих тканин може бути значно варіабельна і залежить від індивідуальних особливостей.

Кісткова піраміда (кістковий каркас) є кістковою частиною зовнішнього носа. Верхня серединна точка цього утвору є дещо заглиблена і утворює носо-лобний (nasofrontal) кут або назіон (nasion). Самою низькою точкою кісткової піраміди є рініон (rhinion) або зона К. Кісткову піраміду формують носові кістки, носові відростки лобної кістки (spina nasalis ossis frontalis), та два лобні відростки верхньощелепової кістки (фіг. 2. Кісткова піраміда:
1 – носова кістка,
2 – лобна кіска,
3 – лобний відросток верхньощелепової кістки,
4 – між носовий шов, 5 – назо-максіллярний шов,
6 – фронто-назальний шов,
Пластика носа ціна. Ринопластика.7 – фронто-максіллярний шов,
8 – передня носова ость,
9 – максіллярний шов.).

Носові кістки є невеликі, продовгуваті, чотирикутні. Вони є товщі і вужчі краніально та тонші і ширші каудально. Всі вищеперераховані кісткові утвори зєднюються між собою утворюючи передню стінку носової порожнини.

Ринопластика Львів. Василь ОлашинХрящова піраміда, або каркас, розташований на верхній частині септолатерального хряща і має дві латеральні хрящово-перепончасті області з декількома додатковими хрящами (фіг. 3). Септолатеральний хрящ (фіг. 4. Септолатеральний хрящ з відгинанням медіальної частини каудального кінця верхнього латерального хряща) складається з хрящової переділки (cartilago septi nasi) яка лежить на передній носовій ості та премаксіллі і ділить внутрішній ніс на 2 порожнини, та двох верхніх латеральних хрящів (upper lateral cartilages), які формують більшу частину спинки носа та латеральні стінки хрящового каркасу. З’єднання хрящового каркасу з кістковою пірамідою є жорстким. Верхній край обох верхніх латеральних хрящів заходить під нижній край носових кісток на 1-2 мм. Цю зону, де зєднюються носові кістки, хрящ переділки та два верхні латеральні хрящі зазвичай називають ключовою зоною або зоною К (фіг. 5. К-area).

Форма носа. Ринопластика ЛьвівХрящовий каркас має в розрізі Т-подібну форму. Кут, утворений хрящом переділки та верхніми латеральними хрящами змінюється від 15° біля каудального краю до 90° біля краніального в зоні К. Ця конструкція створює шлях для руху повітря під час дихання, його кондиціювання (фіг. 6. Пересічення хрящів септолатерального хряща в зоні носового клапана, позаду носового клапана та в зоні К).

Пластика носа Фото. Ціна корекції форми носа.Хрящ переділки (cartilaginous septum) своєю основою вентрально та дорзально лежить на передній носовій ості, премаксіллі та лемеші. Каудально він є вільний, частково мобільний і з’єднюється з колюмеллою за допомогою зв’язок. Дорзально з’єднаний з перпендикулярною пластинкою етмоїдальної кістки. Вентрально безперервно з’єднаний з двома верхніми латеральними хрящами.

Верхні латеральні хрящі (upper lateral cartilages) вентрально безперервно з’єднані між собою та з хрящем переділки. Разом вони створюють хрящовий каркас носа. Краніально верхні латеральні хрящі жорстко фіксовані до носових кісток. Внутрішня, медіальна поверхня покрита слизовою оболонкою. Дорзально вони межують з м’якотканинними областями (фіг. 11). Каудальні краї верхніх латеральних хрящів є вільними і видаються в переддвір’я носа. Корекція форми носа. Ринопластика.Латеральні сторони хрящів покриті шкірою. Медіальні частинки каудальних країв верхніх латеральних хрящів є ротовані, або закручені до верху (фіг. 4). Каудальний край цих хрящів в процесі дихання зміщується досередини (вдох) або назовні (видих) – це так звана клапанна функція. Це зміщення є можливим за рахунок відносно вільної фіксації каудального краю як латерально так і медіально (розщелина між хрящами) до мягкотканинних зон. Зв’язки, які з’єднюють каудальний край верхнього латерального хряща з латеральними ніжками нижнього латерального, або крильного хряща забезпечують одночасно і мобільність і стабільність структур.

Пластика носа. Ринопластика.Долька (Lobule) є мобільною нижньою частиною зовнішньої носової піраміди. Утворена двома дольковими (нижніми латеральними або великими крильними) хрящами, мязами, зв’язками, жировою тканиною та відносно твстою шкірою яка має сальні залози. Основні структури дольки представлені на малюнках.

Кінчик (apex nasi) утворений двома куполами (dome), міжкупольними зв’язками та шкірою.
Надкінчикова зона: область вище кінчика носа в каудальній частині спинки носа.

Носовий хрящ. Пластика носа ЛьвівВизначаючі точки кінчика носа: найбільш виступаючі зони куполів великих крильних хрящів. Кінчик має дві визначаючі точки кінчика носа.

Підкінчикова зона: частина дольки між кінчиком та місцем її з’єднання з колюмеллою на рівні верхніх країв ніздрів.

Крило носа – мобільна латеральна стінка дольки, утворена латеральними ніжками (lateral crus) великих крильних хрящів, мязами та шкірою.

Колюмелла – серединна структура, колонна, яка розділяє ніздрі і складається з медіальних ніжок (medial crus) великого крильного хряща.

Ніздрі (Naris, Ostium Externum) – отвори, обмежені медіально колюмеллою, латерально нижнім краєм крила носа.

Переддвір’я (vestibule, vestibulum nasi) – покрита шкірою порожнина між ніздрями та носовими клапанами. Ця порожнина є початком респіраторного тракту.

Великий крильний хрящ (lobular cartilages) має підковоподібну форму і забезпечує анатомічну форму всієї дольки. Він визначає позицію і форму кінчика носа, крил та колюмелли, ніздрів та переддвір’я. Великий крильний хрящ складається з таких частин (фіг. 9 . Великий крильний хрящ (лівий) з анатомічними частинами.):

  • Медіальна ніжка (medial crus)
  • Середня ніжка (intermediate crus)
  • Купол (dome)
  • Латеральна ніжка (lateral crus).

 

Форма носа. Корекція Львів.Медіальна ніжка представляє собою легко вигнуту медіальну частину великого крильного хряща. Вона є основою колюмелли, формує медіальну частину ніздрів та нижню частину кінчика носа. Довжина та ширина ніжки може значно варіювати (фіг. 10. Великі крильні хрящі та їх відношення до кінчика носа, крил та колюмелли). Простір між медіальними ніжками заповнений зв’язками.

Середню ніжку можна охарактеризувати як перехідний сегмент між медіальною ніжкою та куплом. Інколи цей сегмент не вдається ідентифікувати, тому багато авторів не визнають цей сегмент як окрему структуру.

Купол є сильно вигнутою частиною між медіальними та латеральними ніжками. Цей згин може варіювати від 80° до 10°. Два куполи разом формують кінчик носа. Між куполами знаходиться міжкупольна зв’язка.

figure_nose_12Латеральна ніжка є латеральним розширенням великого крильного хряща та підтримує крило носа. Вона може бути ввігнута, випукла, плоска. Випуклий тип зустрічається найчастіше. Довжина варіює від 16 до 30 мм, ширина від 6 до 16 мм.
М’якотканинні зони (Soft-Tissue Areas)

Зовнішня носова піраміда має 4 мягкотканинні області (фіг. 11. Мягко-тканинні області):

1. Парасептальна розщілина або парасептальна мягкотканинна зона (paraseptal cleft or paraseptal soft-tissue area)
2. Латеральна мягкотканинна зона (lateral soft-tissue area)
3. Каудальний дольковий виріз (caudal lobular notch)
4. Крильна мягкотканинна зона (alar soft-tissue area).

Зовнішня носова піраміда з середини та з зовні покрита: різної товщини шкірою з сальними залозами та волосяними фолікулами, сполучнотканинним шаром з судинами та нервами, різної товщини жировою тканиною, мязево-фасціальним шаром, перихондрієм та періостом, які тісно прилягають до хрящів та кісток відповідно (фіг. 12. Сім набільш важливих мазів носа (Bruintjes et al., 1996). 1. Musculus procerus. 2. Musculus levator labii alaeque nasi. 3. Pars transversus musculus nasalis. 4. Pars alaris musculus nasalis. 5. Musculus dilatator naris. 6. Musculus depressor septi. 7. Musculus apicis nasi.).

Хрящова піраміда як і долька покрита відносно товстим шаром м’яких тканин. Товщина і якість шкіри залежить від великої кількості факторів (вік, стать, етнічна приналежність, кліматичні фактори та ін.)

Зовнішня піраміда носа покрита тонким шаром мязів, які виконують мімічну функцію та відіграють велику роль в стабільності латеральних стінок носа (фіг. 12).

Внутрішній ніс

figure_nose_13Анатомічно, ембріологічно та фізіологічно розрізняють: дві носові порожнини, три носові ходи з кожної сторони: нижній, середній та верхній; три місця звуження: ніздрі (external ostium, naris), область носового клапана (internal ostium), хоани.

Для кращої систематизації діагностики та документування, систематизації патології з симптоматологією Котл запропонував поділити носову порожнину на 5 областей (фіг. 13. Пять областей внутрішнього носа по Cottle (1961)).

Область 1: ніздрі (external ostium, naris) та переддвір’я.
Область 2: носовий клапан (internal ostium, isthmus).
Область 3: область під кістковою та хрящовою пірамідою.
Область 4: передня половина носової порожнини яка включає передню частину носових раковин та остеомеатальний комплекс.
Область 5: задня половина носової порожнини яка включає задню частину носових раковин.

figure_nose_14Ніздрі (Naris, External Ostium) сформовані латерально нижнім краєм крила носа, медіально колюмеллою, знизу “порогом” носа (фіг. 14. Структурні кордони ніздрів).

Структури переддвір’я (vestibule) носа мають як клінічне так і хірургічне значення (фіг. 15. Переддвіря носа (vestibule) та область носового клапану (valve area)).

Переддвір’я носа обмежено:

Медіально: колюмелла з медіальною ніжкою великого крильного хряща; перепончаста частина носової переділки; каудальна частина хрящової частини переділки.

Латерально: крило носа з латеральною ніжкою.

Носовий клапан (Internal Ostium) має сльозоподібну форму та є місцем початку носової порожнини (фіг. 16. Область носового клапана (права) . 1.
figure_nose_16Кут носового клапану.
2. Носова переділка.
3. Місце зєднання хряща носової переділки з премаксіллою.
4. Каудальний край верхнього латерального хряща.
5. Фіброзно-жирова тканина область.
6. Передній кінець нижньої носової раковини.
7. Дно носа).

Носовий клапан обмежений:

медіально: хрящовою переділкою; премаксіллою.

латерально: нижнім краєм верхнього латерального хряща; фіброзно-жировою тканинною областю; переднім кінцем нижньої носової раковини.

figure_nose_15каудально: покрите шкірою переддвір’я носа та apertura piriformis.

Медіальна стінка носового клапана є ригідна, латеральна відносно мобільна. При вдиханні, за рахунок негативного тиску в повітряному потоці, проявляється ефект присмоктування, і латеральна мобільна стінка носового клапана втягується до середини. При видиханні відбувається зворотній процес.

Термінологія носового клапана:

Клапан: рух частини латеральної стінки в області носового клапана (каудального краю верхнього латерального хряща).

Кут носового клапана: кут між каудальним краєм верхнього латерального хряща та носовою переділкою. В нормі цей кут складає 10-15˚. Якщо кут менший за 10˚, в результаті звуження простору, через який проходить повітря, утруднюється носове дихання.
figure_nose_17Ostium internum: стара назва області носового клапана.

Isthmus: найвужча частина в носовій порожнині (= області носового клапана).

Limen nasi: нижній, каудальний край верхнього латерального хряща (= клапан).

Носова переділка (septum nasі):
1) хрящова переділка (частина септолатерального хряща) (фіг. 4);
2) перпендикулярна пластинка етмоїдальної кістки;
3) лемеш (vomer) (фіг. 17 Перпендикулярна пластинка етмоїдальної кістки та лемеш (vomer)).

Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
Меню